Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

 • Lakiasiaintoimisto Ursa Oy
 • Y-tunnus: 3140443-8
 • Puh: +358 50 550 1774
 • Sähköposti: toimisto(at)lakiursa.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Asiakasrekisterin ylläpito ja saatujen toimeksiantojoen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Rekisteröidyt ovat yhtiön asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä rekisterinpitäjään toimeksiannon avaamiseksi tai tarjouksen saamiseksi. Rekisteriin voidaan tallettaa myös toimeksiantoon läheisesti liittyvien muiden henkilöiden tietoja, kuten vastapuoli, asiamies tai yhteistyökumppanit.

Kuvaus henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyistä tallennetaan muun muuassa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Henkilötunnus
 • Saadut toimeksiannot
 • Suoritetut työtehtävät
 • Kirjeenvaihto asiakkaan kanssa
 • Asiakkaalle lähetetyt laskut ja niille saadut suoritukset

Tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, viranomaisten rekistereistä ja lisäksi tietoja saadaan toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä sekä viestinnässä asiakkaan ja toimeksiantoon liittyvien osapuolten kanssa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille, kuin niille, joille se on toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille (esim. IT-asiat ja kirjanpito)

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, ellei se ole välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehditaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

 • Yhtiössä tiedot ovat vain niiden työntekijöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
 • Paperisina olevat henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.
 • Sähköisinä olevat asiakirjat suojataan siten, että tietokoneet tarvitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Yhtiön IT-järjestelmät ja yhteydet suojataan riittävällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista ja poistamista, mikäli tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen yhtiön lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä yhtiölle.