Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Kuluttajariidat

Joskus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välille syntyy erimielisyyksiä palvelusta, tuotteesta tai laskun määrästä. Yrittäjän ja kuluttajan välinen näkemysero voi muodostua kalliiksi ja riskialttiiksi riidaksi, jota voidaan joutua selvittämään tuomioistuimessa asti. Oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen kuluttajariidoissa on siksi tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa.

Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus.

Lakimies apunasi alusta alkaen

Kuluttajariitaa on syytä käydä selvittämään huolellisesti heti sen synnyttyä. Osaava lakimies osaa hahmottaa riidan oikeudellisen luonteen ja voi parhaassa tapauksessa katkaista riidan jo alkuvaiheessa, sekä asettaa riidan heti oikeille urille mahdollista oikeudenkäyntiä silmälläpitäen.

Avustamme yritystäsi riidan selvittämisessä, sovintoneuvotteluissa ja viime kädessä asian ajamisessa kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen vakuutuksiin kuuluva oikeusturvaosa voi kattaa lakimieskulusi
kuluttajariitoihin liittyvissä tilanteissa. Toimistomme selvittää tarvittaessa vakuutuksen soveltuvuuden ja hoitaa oikeusturvan hakemisen vakuutusyhtiöltä.

Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva ilmainen alkukartoitus.