Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Etämyynnin ennakkotiedot

 • Lakiasiaintoimisto Ursa Oy
 • Y-tunnus: 3140443-8
 • Puh: +358 50 550 2884
 • Sähköposti: toimisto (at) lakiursa.fi

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Lakiasiaintoimisto Ursa Oy:n Y-tunnus on 3140443-8 ja arvonlisäverotunniste on FI31404438.

Lakiasiaintoimistu Ursa Oy:n lakimiehet ovat lain luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista mukaisia lupalakimiehiä ja heidät on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ovat:

 • Suomen Asianajajaliitto
 • PL 194 (Simonkatu 12 B)
 • 00101 Helsinki
 • Puh. (09) 6866 120
 • Faksi (09) 6866 1299
 • Sähköposti: info (at) asianajajaliitto.fi

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 • Kuluttajariitalautakunta
 • PL 306
 • 00531 Helsinki

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta.

Halutessaan peruuttaa toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä toimeksisaajalle kirjallisesti. Jos asiakas on pyytänyt toimeksiannon hoitamista ennen peruutusajan päättymistä, on asiakkaan maksettava toimeksisaajalle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä sopimuksesta kohtuullinen korvaus. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt toimeksiannon mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.