Ota yhteyttä

 

Kartoitetaan tilanteesi ja vaihtoehtosi yhdessä.

Puh: 050 550 1774
Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi
Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Rikosasiat

Rikosoikeus on kaikille enemmän tai vähemmän tuttua yleisen elämänkokemuksen kautta. Mediassa uutisoidaan jatkuvasti rikoksista, kahvipöydissä taas kritisoidaan rangaistuskäytäntöä ja rikoksentekijän kohtelua. Jokainen on kosketuksissa elämänsä aikana rikosoikeuteen enemmän tai vähemmän, vaikka ei rikoksen tekijänä tai uhrina olisikaan.
 

Rikosasioissa on kyse prosessista, joissa yhteiskunta pyrkii rankaisemaan rikoslaissa rangaistavaksi määritetyn teon tai laiminlyönnin tekijää. Kyse on yhteiskunnan näkökulmasta moitittavien tekojen torjumisesta ja niiden vaikutusten vähentämisestä.

Rikosprosessin eteneminen kulkee pääosin seuraavasti:

 1. Tapahtuu jokin rikos. Tekijä jää siitä kiinni jotakin kautta tai esimerkiksi uhri tekee rikosilmoituksen eli tutkintailmoituksen poliisille.
   

 2. Poliisi aloittaa tutkinnan edellytysten täyttyessä nk. esitutkinnan, jossa se selvittää tapahtuneen rikoksen, sen tekijän ja uhrin, sekä mahdolliset rikoksesta aiheutuneet vahingot.
   

 3. Esitutkinnassa poliisi yleensä kuulee tai kuulustelee kaikkia jutun osapuolia. Kun esitutkinta on suoritettu, laatii poliisi kaikesta tutkintamateriaalista esitutkintapöytäkirjan, joka toimitetaan syyttäjälle syyteharkintaa varten.
   

 4. Syyttäjä käynnistää esitutkinnan päätyttyä syyteharkinnan, jossa harkitaan syytteen nostamisen edellytyksiä ja sitä, mistä rikoksesta ja minkälaisesta rangaistusvaatimuksesta syyte koostuu. Syyteharkinta päättyy syyttäjän nostaessa syyte käräjäoikeudessa.
   

 5. Kun syyte tulee vireille käräjäoikeuteen, se lähetetään tiedoksi syytetylle ja asianomistajille (yleensä rikoksen uhrit). Tässä vaiheessa käräjäoikeus usein pyytää syytetyltä ennakkovastausta syytteeseen kirjallisena.
   

 6. Seuraavaksi asia etenee käräjäoikeuden pääkäsittelyyn, jota voidaan pitää varsinaisena rikosasian oikeudenkäyntinä. Syyttäjä esittää rangaistusvaatimuksensa perusteluineen ja todisteineen, joihin syytetty esittää puolustuksensa.
   

 7. Pääkäsittelyn jälkeen käräjäoikeus esittää ratkaisunsa joko heti istunnon jälkeen tai kansliatuomiona, usein 2-3 viikon jälkeen istunnosta.
   

 8. Prosessi loppuu tuomion täytäntöönpanoon, jossa rikosoikeudellinen rangaistus, esimerkiksi sakko tai vankeusrangaistus, toteutetaan.

Vaikka monella on kosketuspintaa rikosoikeuteen enemmän tai vähemmän, ei asiantuntevaa oikeudellista apua voida korostaa liiaksi. Usein suurin hyöty saadaan hankkimalla avustaja rikosprosessiin jo jutun alkumetreillä. Osaavan avustajan kanssa asia saadaan oikealla tavalla esitettyä ja hahmotettua jo kuulustelusta lähtien, kun taas avustajan ottaminen viimetinkaan vähentää oleellisesti mahdollisuuksia vaikuttaa jutun lopputulokseen.
 

Toimistomme avustaa rikosasioissa niin syytettyjä kuin asianomistajiakin pääsemään parhaimmalla tavalla oikeuksiinsa.