Ota yhteyttä

 

Kartoitetaan tilanteesi ja vaihtoehtosi yhdessä.

Puh: 050 550 1774
Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi
Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Riita-asiat

Elämässä voi ajautua oikeudellisiin riitatilanteisiin, vaikka niitä ei itse aiheuttaisi. Riita-asiassa on kyse yksityisten ihmisten tai yritysten välisistä erimielisyyksistä ja niiden ratkaisemisesta oikeusprosessissa. Erona rikosprosessiin on se, että rikosasioissa toisena osapuolena on syyttäjä, kun taas riita-asioissa osapuolina ovat yleensä yksityiset. Riita-asiat voivat koskea esimerkiksi työsuhdetta, vahingonkorvausta, vuokrasuhdetta tai vaikkapa sopimuksen tulkintaa. Omana erityisenä osa-alueena mainittakoon yksityishenkilön ja elinkeinonharjoittajan väliset kuluttajariita-asiat.

Riita-asiat etenevät yleensä seuraavassa järjestyksessä:

 1. Osapuolten välille syntyy erimielisyys esimerkiksi toisen osapuolen ilmoittaessa suullisesti, että toinen osapuoli on myynyt hänelle viallisen esineen.
   

 2. Virheeseen vetoava monesti esittää virheilmoituksen tässä vaiheessa myös kirjallisesti, eli reklamoi virheestä.
   

 3. Tässä vaiheessa osapuolet voivat hieroa sovintoa ja sopia riidan. Jos sopimukseen ei kuitenkaan päästä, voi virheeseen vetoava osapuoli saattaa asian vireille käräjäoikeuteen toimitetulla kirjallisella haastehakemuksella.
   

 4. Haastehakemuksessa virheeseen vetoava osapuoli eli kantaja esittää vaatimuksensa ja perusteensa käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus toimittaa haasteen tiedoksi riidan toiselle osapuolelle ja pyytää tätä esittämään kantansa riitaan perusteluineen kirjallisesti. Mikäli vastaaja ei vastaa haasteeseen, voidaan asia ratkaista kantajan eduksi nk. yksipuolisella tuomiolla.
   

 5. Mikäli vastaaja on vastustanut vaatimuksia, jatketaan prosessia suullisessa valmistelussa, jossa käräjäoikeus pyrkii täsmentämään riitaisat ja riidattomat kysymykset. Tavoitteena on tällöin sovinnon aikaansaaminen ja riidan ratkaiseminen. Jos sovintoon ei tässäkään vaiheessa päästä, jatkuu prosessi pääkäsittelyssä.
   

 6. Pääkäsittelyssä osapuolet ovat yleensä yhtä aikaa läsnä käräjäsalissa. He esittävät vuorotellen kantansa asiaan perusteluineen, sekä omat ilmoittamansa todistusaineistonsa. Pääkäsittelyssä voidaan myös kuulla todistajia. Pääkäsittely loppuu osapuolten antamiin loppulausuntoihin, joissa osapuolet kertovat miten asia tulisi ratkaista.
   

 7. Pääkäsittelyn jälkeen tuomioistuin julistaa ratkaisunsa joko heti käsittelyn jälkeen tai myöhemmin nk. kansliatuomiona.
   

 8. Prosessi päättyy, mikäli kumpikaan osapuoli ei hae muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hovioikeudelta. Mikäli muutosta haetaan, prosessi jatkuu muutoksenhakuteitse.

Riita-asioissa osaava lakimies on ehdottomasti hyödyksi. Asiakirjojen laatiminen, sovinnon rakentaminen ja oikeudellisesti relevanttien seikkojen arvioiminen ammattitaitoisesti edesauttaa riidan selvittämisessä ja riskien arvioimisessa. Yleensä osaava lakimies kykenee sopimaan asian asiakkaalle parhaalla tavalla ennen asian päätymistä kalliiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi lakimiehen hyvin tekemä pohjatyö riidan alkuvaiheissa on hyödyksi asian myöhemmässä käsittelyssä.

Tuemme ja autamme sinua parhaan mahdollisen ratkaisun saamiseksi kaikissa riita-asioissa. Varaa aika maksuttomaan alkukartoitukseen ja selvitetään yhdessä asiasi kannalta parhaat toimenpiteet.