Ota yhteyttä

 

Kartoitetaan tilanteesi ja vaihtoehtosi yhdessä.

Puh: 050 550 1774
Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi
Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Asiakirjat

Laadimme monipuolisesti oikeudellisia asiakirjoja aina tarpeesi mukaan. Alla on kuvaus yleisemmin laadituista asiakirjoista.

Testamentti

Keskinäinen testamentti

Avioehtosopimus

Sopimus, jolla omaisuutta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle tai siihen kuuluvaksi. Käytetään myös rekisteröidyissä parisuhteissa.

Ositussopimus

Sopimus, jolla puolisot sopivat omaisuutensa jakamisesta keskenään haluamallaan tavalla avioerotilanteessa.

Perinnönjakosopimus

Kuolinpesän osakkaiden yhteinen sopimus siitä, miten perintö jaetaan.

Edunvalvontavaltakirja

Kirjallinen valtakirja, jolla valtuutetaan joku tietty henkilö valvomaan valtuuttajan etua ja hoitamaan tämän raha-asioita, kun tämä ei siihen enää itse kykene.

Lahjakirja

Asiakirja, jolla omaisuutta luovutetaan ilman vastiketta toiselle.

Kauppakirja

Asiakirja, jolla omaisuutta luovutetaan toiselle vastiketta vastaan.

Hallinnanjakosopimus

Sopimus, jolla yhteisen omaisuuden omistajat sopivat tämän omaisuuden käyttämisestä. Esimerkiksi kesämökkikiinteistön yhteisomistajat voivat sopia kesämökin käytöstä.

Yleensä puolisoiden välinen asiakirja, jossa kaksi testamenttia on laadittu samaan yhteyteen.

Asiakirja, jolla määräät, miten omaisuutesi kanssa menetellään kuolemasi jälkeen.