Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Pientä pintaremonttia: asunnon muutostyöt vuokranantajan luvalla vai ilman?

Vuokralla asuessa moni kokee houkutusta muuttaa asunnon ilmettä kiinnittämällä seinätauluja tai tekemällä pientä pintaremonttia. Vastaan tulee väistämättä kysymys siitä, minkälaisia muutostöitä vuokralainen saa asunnossa tehdä. Tarvitaanko suunniteltuun työhön vuokranantajan lupa, ja kuka remontin kustantaa?

Lähtökohta löytyy huoneenvuokralaista. Vuokralainen ei lain mukaan vastaa asunnon tavanomaisesta kulumisesta. Toisaalta vuokralainen tarvitsee vuokranantajan luvan huoneistossa suoritettavaan korjaus- tai muutostyöhön. Oleellista onkin rajanveto sen välillä, mitkä toimenpiteet kuuluvat tavanomaisen kulumisen, ja mitkä luvanvaraisen korjaus- ja muutostyön piiriin.

Tavanomaisen kulumisen piiriin kuuluvat muutokset

Yleisimmät vuokralaisen tekemät muutokset liittyvät kaluston pintoihin tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuokralainen voi haluta kiinnittää julisteita tai tauluja seinille, maalata seinät tai uusia tapetit, vaihtaa muovimatto erilaiseen materiaaliin tai vaikkapa asentaa projektorin kattoon.

Tavanomaisen kulumisen piiriin kuuluu kohtuullinen määrä jälkiä, jotka ovat syntyneet peilien, taulujen, lamppujen, julisteiden, verhotankojen, huonekasvien, ryijyjen tai muiden näihin rinnastettavien esineiden kiinnittämisestä seiniin tai kattoon. Tavanomaisena kulumisena pidetään myös hyllyjen seinään kiinnittämisen edellyttämät tavanomaiset jäljet. Vuokralainen ei lähtökohtaisesti ole velvollinen paikkaamaan, maalaamaan tai muutoin peittämään näin aiheutuneita reikiä tai muita jälkiä. Kiinnityksiä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon erilaiset seinämateriaalit. Kiinnitykset tuleekin tehdä oikealla tavalla seinämateriaaliin nähden.

Toisaalta tavanomaisena kulumisena ei pidetä peilien ja taulujen kiinnittämisestä aiheutuneita poikkeuksellisen suuria reikiä, eivätkä muutostöiksi laskettavien kiinnitysten aiheuttamia jälkiä. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeuksellisen järeät kiinnitysmekanismit. Esimerkiksi projektorin osalta kattoteline voi käyttää poikkeuksellisen järeää kiinnitysmekanismia, jolloin telineen kiinnittämiseen luultavasti tarvitaan vuokranantajan lupa.

Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan käyttää kiinnityksen tekemiseen tarvittavia työkaluja. Naulan saa seinään laittaa, mutta mikäli kiinnityksen asentamisessa tulee käyttää sähkötyökaluja, esimerkiksi poraa, olisi hyvä pyytää lupa vuokranantajalta.

Luvanvaraiset muutos- ja korjaustyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Luvanvaraisia töitä ovat muun muassa maalaus, tapetointi ja kiinteiden kalusteiden vaihtaminen tai uusien kalusteiden asentaminen.

Vuokralainen voi kuitenkin asentaa asunnon ikkunoihin sälekaihtimet ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli sälekaihtimien asennus vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen, tarvitaan asentamiseen kuitenkin vuokranantajan lupa.

Kuka työn kustantaa?

Mikäli kyseessä on tavanomaisen kulumisen piiriin kuuluva muutostyö, jonka vuokralainen saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa, vastaa vuokralainen itse asennuksen kustannuksista. Mikäli kyseessä on muutos- tai korjaustyö, johon vaaditaan vuokranantajan lupa, olisi hyvä sopia työn ja materiaalien korvaamisesta etukäteen vuokranantajan kanssa. Jos vuokranantajan luvalla tehty muutostyö nostaa asunnon arvoa, on vuokranantajan korvattava ne vuokralaiselle sovitun mukaisesti. Jos taas korvauksesta ei ole sovittu, on vuokralaisella oikeus ”kohtuulliseen korvaukseen”.

Mikäli vuokralainen on tehnyt luvanvaraisia muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa, voi vuokranantaja vaatia vuokralaista saattamaan asunto ennalleen tai korvaamaan ennalleen saattamisen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset. Mikäli työtä on aiheutunut muuta vahinkoa, voi vuokralainen olla siitä korvausvastuusta.

Huomioitavaa on myös se, että asunnon rakenteisiin tai eristyksiin vaikuttavista muutostöistä on ilmoitettava myös asunto-osakeyhtiölle. Näin on esimerkiksi, kun muovimatto halutaan vaihtaa laminaattiin, tai kun oveen halutaan asentaa turvalukko, murtosuojarauta tai varmuusketju

Lopuksi

Vuokralaisella saa elää asunnossa suhteellisen vapaasti. Taulujen ja vastaavien pienehköjen muutosten tekeminen ei lähtökohtaisesti vaadi vuokranantajan lupaa, mutta mikäli vuokralainen epäröi, kannattaa asiasta kysyä vuokranantajalta. Jos epäselvyyttä syntyy esimerkiksi korvausvastuun suhteen, kannattaa kääntyä asiaa tuntevan lakimiehen puoleen.